Çevre Politikası

EKG A.Ş. çevre performansımızı sürekli izlemek ve iyileştirmek için çalışmaktayız.

Bu çerçevede:

 • Kirliliğin önlenmesi amacıyla süreçlerimizi, malzemelerimizi ve çalışanlarımızı faaliyetlerimizin çevre etkilerini azaltacak şekilde yönetiriz.

 • Sistematik olarak çevre hedefleri belirleriz, programlar yaparız, gerekli kaynakları ayırarak hedeflere ulaşmaya çalışırız.

 • Yasaların, müşterilerimizin ve iş birliği yaptığımız firmaların çevre ile ilgili taleplerini yerine getiririz. Çevre ile ilgili faaliyetlerimizi şeffaflık içinde kamuoyu ile paylaşırız.

 • Çalışanlarımıza çevre bilinci ve sorumluluğu vererek, faaliyetlerimizde çevreyi göz önünde bulundururuz.

 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları azaltırız.

 • Faaliyetlerimiz için gerekli doğal kaynak ve enerji tüketimini azaltırız.

 • Faaliyetlerimizde kullandığımız hammadde, yardımcı malzeme/maddeleri verimli şekilde kullanırız.

 • Faaliyetlerimizi Çevrenin Korunması prensibine uygun olarak gerçekleştiririz.


 • EKG A.Ş. we work to continuously monitor and improve our environmental performance.

  Within this scope;

 • We will manage our processes, our materials and our employees in order to reduce the environmental impacts associated with our work

 • Systematically provides the framework for setting environmental objectives and targets, we try to allocate necessary resources to reach the target.

 • We will comply with relevant environmental legislation and regulations and with the other requirements of the partners and customers

 • We share with the public in the transparency of our activities related to the environment.

 • Giving environmental awareness and responsibility to our employees, we consider the environment in our activities.

 • We reduce the consumption of natural resources and energy that required for our processesWe reduce the wastes caused by our activities.

 • Raw materials used in our production lines, assembly parts are used in an efficient way.We execute all activities by protection of the environment principle.